Trang Web đang được công ty NETVALUE nâng cấp. ( Trang web sẽ chuyển hướng sang trang http://erpsaap.com ). ĐT hỗ trợ 0934.220.775